Nieuwe samenwerkingen in een nieuw jasje

De locatie van het SEC theater ging in juni 2017 voor de bijl. Nieuwbouw won het van historisch besef. Toch was dit niet het einde voor het SEC theater. We zijn doorgegaan in een nieuwe mobiele vorm waarbij we samenwerken met bestaande locaties en aldaar cultuuruitingen organiseren. Zoals exposities in Restaurant Buitenzorg, theatervoorstellingen in cafe’s en boekwinkels en kunstbijeenkomsten op het Kazerneterrein. Verder konden we dankzij vele nieuwe samenwerkingen ook weer beschikken over een kantoor, een oefenruimte, een ontvangstplek, een galerie en een werkplek om te bouwen. Niet door het hebben van een eigen locatie maar doordat we bij anderen in mogen. Zo werd het een prachtig nieuw seizoen met nieuwe samenwerkingen waardoor we toch alle ruimtes hebben. Alleen nu verspreid. We zijn erg dankbaar voor alle instellingen en ondernemers die ons in natura hebben willen steunen. Een (beknopt) overzicht van de nieuwe connecties:

 

El Arte de la Vide

El Arte de la Vide is een zorginstelling. In hun gebouw op het kazerneterrein werken wij aan kunstprojecten en decors. Daarnaast kunnen we oefenen met theatervoorstellingen en hebben we daar een kantoortje.

Smaakpark:

Ook kunnen we altijd terecht bij het pas geopende Smaakpark op het kazerneterrein voor bijeenkomsten en voorstellingen. We zijn in een oriënterend gesprek met Christiaan Weij van het Smaakpark om daar gezamenlijk een conferentie te organiseren. Dit zal dan gaan over het effect van voedsel op de psyche, het brein. De lezingen en workshops worden gecombineerd met kunst en theatervoorstellingen over dit thema.

Buitenzorg:

Ook de samenwerking met restaurant Buitenzorg is dit seizoen gaan bloeien. Wij organiseerden daar muziek en theatervoorstellingen. Daarnaast hebben we een idee een kunstfestival voor Buitenzorg ontwikkeld. Dit plan is aan stichting Kunst in de Vallei voorgelegd en zij gaan dit uitwerken. Er zijn 7 kunstenaars die hebben toegezegd aan de slag te willen met dit nieuwe project getiteld ‘De Zeven Reuzen’. De titel is gebaseerd op de 7 grote bomen die rondom Buitenzorg staan.

Waaijenberg B.V.:

Een andere belangrijke samenwerking is dit seizoen ontstaan met Waaijenberg Verhuizers B.V. In hun enorme loods mogen wij grotere kunstinstallaties bouwen en opslaan. Zo hebben wij daar o.a. een stoel van 3 meter hoog ontwikkeld.

Naast deze prachtige samenwerkingen zijn er vele nieuwe mensen en vrijwilligers bijgekomen die ons ondersteunen. Zo kunnen we altijd ergens een kar lenen om decorstukken en kunstwerken te verplaatsen en kan bij anderen weer gereedschap e.d. worden geleend.

Onderwijsinstellingen:

Naast de nieuwe contacten hebben we dit seizoen intensief samengewerkt met verschillende scholen. Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan met de Christelijke Hogeschool, het Pallas Athene College en met CSG Het Streek.